PKN
SOW-Gemeente Berlicum-Rosmalen
 
De Samen-Op-Weg Kerk van Berlicum

Op deze foto is de kerk te zien zoals deze was voor 1944.
De Samen-Op-Weg Kerk van Berlicum

De plaats, waar nu de kerk in zijn huidige vorm staat, was weleer een heidense offerplaats. Rond 750 vond in vele streken in het land bekering plaats tot het christendom en werd hier een houten kerk gebouwd, die tussen 1300 en 1375 werd omgezet in een stenen kerk. Door de beeldenstorm in 1600 werd de kerk totaal ontheiligd en vervolgens – na een grondige reiniging – in 1613 opnieuw gewijd. Ondanks het feit, dat er in Berlicum geen “gereformeerden” woonden, werd in 1649 een predikant aangewezen, ds Everardhus Schuyl uit ’s-Hertogenbosch, die zich inzette voor de verbreiding van de Leer der Reformatie.

Mede door de Franse bezetting maakte de zeer kleine protestantse gemeenschap en haar kerk een moeilijke tijd door, maar de vroegere katholieke kerk bleef in protestantse handen. Ook ná de godsdienstkwestie, waarbij op regeringsniveau een onderscheid werd gemaakt tussen Staat en Kerk en waarbij een landelijke verordening werd uitgevaardigd dat kerkgebouwen moesten worden teruggegeven aan de dorpsgemeenschap, mits deze overwegend katholiek was. In 1871 werd het kerkgebouw definitief aan de Hervormde gemeente toegewezen.
In 1859 werd voor f 2000,- een door W.H.Kam gebouwd orgel aangeschaft; het bevatte een handklavier, een aanhangend pedaal en telde elf registers.

De toren, eigendom van de voormalige burgerlijke gemeente Berlicum, is bij de bevrijdingsstrijd door de Duitsers opgeblazen, waardoor een van de oudste monumenten van Brabant verloren is gegaan.

Schilderij waarop goed te zien is hoe de kerk vernield was na de 2e wereld oorlog

Na de oorlog, in 1949, is de kerk onder monumentenzorg gerestaureerd en in 1952 werd de kerk voorzien van een nieuw pijporgel, geplaatst door de firma Van Vulpen uit Utrecht.
De toren werd pas een jaar later, in 1953, herbouwd.

In 1986 vond een rigoureuze interne verbouwing plaats. De aanleiding hiervan werd mede veroorzaakt door de sterke getalsmatige groei van de kerkelijke gemeenschap Berlicum/Rosmalen.
Die groei bleef zich (gelukkig!) zodanig voortzetten, dat een aantal jaren later opnieuw besloten werd de kerk uit te breiden en bovendien alle nevenruimten onder één dak te brengen.

Binnen de SOW-gemeente Berlicum/Rosmalen is een toekomstvisie ontwikkeld, waar plaats is voor mensen die samenkomen om te “Leren voor het leven”: een speelruimte voor de allerkleinsten, een ontmoetingsplaats voor jongeren en een plek voor volwassenen, ook voor hen die in deze maatschappij nauwelijks in tel zijn. Deze toekomstvisie is – na een zorgvuldige procedure – door architect Dolf Floors vertaald in een concreet uitbreidingsplan.
Zo is het aantal standaard-zitplaatsen vergroot tot circa 160 en zelfs tot circa 220 voor bijzondere diensten.
De vergroting van de kerkruimte is in hoofdzaak binnen de bestaande kerkmuren ondergebracht. Aan weerszijden van het hoofdgebouw is een beperkte uitbreiding gemaakt, waarbij de ramen bleven gehandhaafd. De nevenruimten voor activiteiten, zoals zondagschool, catechese en kinderopvang zijn aan de noordkant (toren) ondergronds gesitueerd, waardoor de toren tot aan de voet zichtbaar is gebleven.
De begraafplaats is ongewijzigd gebleven.

De kosten van de uitbreiding en verbouw, die in 1999 werd voltooid, werden bijeengebracht door subsidies, acties zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente, de verkoop van een pand en hypothecaire leningen.
Met veel bereidheid en saamhorigheid was het mogelijk te bouwen aan een nieuw multifunctioneel gebouw, maar bovenal aan Gods kerk hier op aarde, een Huis waar een ieder welkom is, gelovend in de toekomst van God en mensen.

terug
 
 

Vergadering beroepingscommissie
datum en tijdstip 26-02-2018 om 20.00
meer details

Cantorij
datum en tijdstip 27-02-2018 om 19.00
meer details

 
Actueel
 
Kerkdiensten
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.